Consiliul Europei va exclude din actele oficiale cuvintele “mama “ şi “tata”


Consiliul Europei planuieşte să excludă din actele oficiale cuvintele “mama” şi “tata”. După părerea membrilor Consiliului Europei aceste cuvinte “poartă un caracter discriminatoriu ce înjosesc femeile” scrie ziarul german Die Welt.

În rezoluţia adunării parlamentare a Consiliului europei se spune că modelul de gospodină este o viziune tradiţională care îi este impusă femeii şi acest fapt împiedică procesul de instituire a egalităţii totale intre indivizii societaţii.

Propunerea de a elimina cuvintele “mama” şi “tata” a fost înaintată iniţial de către Doris Stump, reprezentanta Partidului Socialist din Elveţia. Ziarul german Bild citează din adresarea ei către membrii Consiliului Europei :” Femeile să nu fie înfăţişate ca fiinţe pasive şi de categoria a doua, mame si obiecte sexuale”

Elveţia în cazul dat este un exemplu în folosirea unui “lexic politic corect” . Funcţionarii acestui stat evită cuvintele “mama” şi “tata “ înlocuindu-le cu “unul din părinţi” sau mai rar ”părintele”.

De luat aminte că acest nou atac asupra familiei şi valorilor tradiţionale organizat de către apologeţii fundamentalismului democratic , are loc pe fonul impunerii sodomiei în toate sferele vieţii Occidentului democratic.

Sodomiţii primesc dreptul de a adopta copii, transformandu-i în semenii lor. Ei nu numai că devin miniştri şi preşedinţi, dar îşi dec lară deschis şi îşi manifestă în public perversiunile lor sexuale şi prin intermediul legislaţiei impun peste tot sodomia sub masca toleranţei, democraţiei şi respectării drepturilor omului.

În paralel, dreptul la o familie normală, omenească şi relaţiile omeneşti fireşti treptat devin niste “relicve ale trecutului întunecat”.

%d bloggers like this: