Archive for the ‘Mitropolitul Serafim al Pireului a adresat o scrisoare de protest lui Hillary’ Category

Mitropolitul Serafim al Pireului a adresat o scrisoare de protest lui Hillary   Leave a comment

7 September 2012
Onorabilului
Daniel Smith                                 
Ambasador USA
ATENA GRECIA

Excelenţa Voastră
Prezint în scris, proteste mele ferme referitor la modul în care numele meu este menţionat în raportul Ministerului de Externe a SUA, cu privire la libertatea religioasă şi va rog să binevoiţi să transmiteţi prezenta scrisoare Excelenţei Sale, secretarul de stat (SUA). Aş dori să-i mulţumesc Excelenţei voastre în avans şi fie ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu sănătate, fericire şi progres.

7 September 2012
To: Hillary Clinton
United States Secretary of State
USA Minister of Foreign Affairs
WASHINGTON U.S.A.

Excelenţa Voastră,
În Raportul Departamentului dvs. referitor la respectarea libertăţilor religioase la nivel internaţional şi în special în ţara mea, numele meu este menţionat şi acţiunile mele, precum şi afirmaţiile mele sunt descrise, fără a mi se oferi nici o şansă de a explica modul în care stau lucrurile într-adevăr. Ca un cetăţean al lumii şi locuitor al acestei planete, sunt obligat sa-mi exprim protestul, deoarece este o evidenta violare a drepturilor omului şi constituţiei SUA, în modul în care aceste rapoarte ale departamentului sunt formulate. Fundamentul ţării dumneavoastră pus de catre părinţii naţiunii a avut la bazat valorile universale, care s-au născut în ţara mea, şi care sunt libertatea, democraţia şi respectarea personalităţii umane. De vreme ce sunteţi un politician cu experienţă şi o persoană influentă în măreaţa dv. ţară, aveţi cu siguranţă conştiinţa faptului că, în conformitate cu normele juridice, a condamna pe cineva fără să i se ofere şansa să se apere este inacceptabil deoarece principiul universal al dreptului cere audierea ambelor părţi inainte de pronunţarea judecăţii. Asadar, îmi exprim cu fermitate insatisfacţia ca, fără a fi întrebat despre ceea ce am spus sau ce sa întâmplat cu adevărat, eu sunt literalmente acuzat pe plan internaţional de a fi un aşa numit fundamentalist şi de a încălca drepturile semenilor mei. Dacă Serviciile Ministerului dumneavoastră ar fi avut amabilitatea şi conştiinciozitatea să mă întrebe înainte de a mă acuza despre problemele în speţă, le-aş fi informat că m-am adresat în scris arhiepiscopului romano-catolic al Atenei şi am solicitat ca binecuvântarea anului şcolar în Şcoala romano-catolica Jean D’Arc a Pireului să fie efectuata exact în modul în care se face la Şcoala Romano-Catolică Sfântul Paul din Pireu. I-am sugerat că binecuvântarea anului şcolar ar trebui să fie efectuată de către un preot Ortodox pentru studenţi ortodocşi şi de către un preot romano-catolic pentru studenţii romano-catolici (care sunt minoritari în această şcoală), având în vedere faptul că, în conştiinţa de sine ortodoxă şi în conformitate cu dreptul canonic este interzisa rugăciunea împreună cu oameni care cred în dogme diferite şi nu iau parte la Sfânta Împărtăşanie.
Cu toate acestea, arhiepiscopul bisericii romano-catolice nu a binevoit să ne dea un răspuns şi, în acest fel, nu am fost capabil să protejez constiinţa de sine ortodoxă a elevilor în această şcoală iar ca Episcop şi păstor al lor nu am avut altă cale decât să apelez la dreptatea legii şi la serviciile legale.
Ce altceva aş fi putut face pentru a combate atitudinea intransigentă şi obsesia încăpăţânată împotriva conştiinţei de sine ortodoxe. Este, în opinia dvs., iraţional punctul meu de vedere? Concluzia justificabilă, care se deduce este faptul că raportul a fost părtinitor faţă de mine, deoarece nu a existat cunoaşterea faptelor reale şi nu a fost menţionată atitudinea arhiepiscopului romano-catolic. În raportul dumneavoastră, există supoziţii nedovedite despre convingerile mele şi au fost asociate cu expresii anti-semite care mi se atribuie, dar acestea sunt denaturări ale cuvintelor mele în scopul de a mă defăima. Nu m-am exprimat niciodată împotriva Naţiunii evreieşti pe care am respectat-o la fel de mult ca pe orice altă naţiune de pe Pământ. Cu toate acestea, trebuie să atrag atenţia asupra opoziţiei puternice a evreilor ortodocşi împotriva denaturarii iudaismului şi abaterii de la abordarea divină a vieţii într-un sistem apocrif bazat pe învăţăturile întunecate ale Cabalei, supravieţuirea eosphorism-ului şi practicarea magiei negre.
Aşadar, nu am exprimat niciodată opinii antisemite, cu toate acestea ca un episcop creştin am avut dreptul de a interpreta profeţiile din Vechiul Testament şi în special pe cele ale profeţilor Daniel şi Isaia şi să dovedesc faptul că venirea lui Mesia în această lume,s-a produs în persoana Domnului nostru Iisus Hristos şi cel care este aşteptat de iudaism să vină (şi pentru care restaurarea celui de-al treilea Templu al lui Solomon şi a simbolurilor ceremoniale şi de închinare – aşa cum se mediatizează pe internet – sunt pregătite) este cel la care se face referire în Apocalipsa lui Ioan Evanghelistul ca Antihrist. În cele din urmă, consideraţi ca fundamentalism şi anti-semitism realitatea evidentă şi universală că sistemul bancar este una dintre activităţile economice preferate ale puternicului – în ţara dumneavoastră – lobby evreiesc? Vrei să binevoiţi să ne informaţi cui aparţin cele trei instituţii financiare internaţionale Moody’s, Standard&Poor şi Fitch? Puteţi să ne informaţi ce naţionalitate are fondatorul Comisiei trilaterale? Aţi putea să ne informaţi de naţionalitatea membrilor lojii Bene Berith, care are sediul în Washington si filiale in toata lumea, inclusiv în ţara mea? Puteţi să ne comunicaţi componenţa organului de conducere al ceea ce apare ca Grupul Bilderberg ? Ca o concluzie, doresc sincer ca pacea lui Dumnezeu şi sentimentele de înţelegere şi toleranţă să prevaleze între oameni pe Pamant. Cu toate acestea, libertatea de constiinta este valoarea supremă pe care suntem obligaţi să o apărăm chiar şi cu vieţile noastre şi cu siguranţă dreptate impune respectarea drepturilor tuturor oamenilor în special ale celor slabi si a celor care nu au puterea în această lume.

Al dvs. cu respect,
Mitropolit al Pireului
+ Seraphim