Archive for the ‘Romania sustine Pedofilia,conform Codului Penal!’ Category

Romania sustine Pedofilia,conform Codului Penal!

 

(3) Actul sexual de orice natură săvârşit de un major în prezenţa unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(4) Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiţionist ori la spectacole sau reprezentaţii în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum şi punerea la dispoziţia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.La prima vedere, textul e mai amplu, mai elaborat decât cel vechi, deci teoretic ar trebui să fie mai folositor. Însă impresia este doar superficială, deoarece se poate observa cu uşurinţă că noul text apără împotriva pedofililor numai minorii care nu au împlinit 13 ani.Prin urmare, dacă minorul a împlinit 13 ani este lăsat pradă pedofililor.

Apoi mai observăm că fapta prevăzută în ultimul alineat al articolului 202 din codul penal actual, adică ademenirea unor pedofili amatori de prospătură, spre a li se oferi minori pentru acte sexuale, nu mai este incriminată de noul cod penal.

Cu articolul 220 din proiect, sub denumirea de racolare a minorilor  în scopuri sexuale iniţiatorul crede că aduce o mare noutate în direcţia protecţiei minorilor, prevăzând că:

”Propunerea făcută de către un major, prin intermediul tehnologiilor de comunicare şi informare, pentru a întâlni minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, în scopul comiterii unui act din cele prevăzute la art. 218 sau 219, dacă propunerea a fost acceptată de către minor, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă.”

În realitate, efectul acestei noi incriminări va fi mai curând unul de reclamă adresată pedofililor de pretutindeni: puteţi petrece o vacanţă de neuitat în România, puteţi racola minori din România prin internet, că e voie, dar aveţi grijă să fi împlinit 13 ani!